Czy stal nierdzewna może korodować?

Popularność blachy nierdzewnej wzrasta proporcjonalnie do zakresu jej zastosowania, który każdego roku jest coraz większy. Nie powinno to nikogo dziwić, stal nierdzewna wykazuje duże walory estetyczne połączone z niemal całkowitą odpornością na korozję. Niemal ponieważ w pewnych środowiskach blachy nierdzewne także ulegają zniszczeniu korozyjnemu.

Czym jest korozja?

Norma PN-EN ISO 8044:2002 definiuje korozję jako oddziaływanie fizykochemiczne pomiędzy metalem i środowiskiem, wynikiem którego są zmiany we właściwościach metalu, powodujące znaczne pogorszenie jego funkcji, środowiska lub całego układu technicznego, w skład którego wchodzą korodujące elementy. Proces korodowania metali jest niezwykle złożony, jednak z powyższej definicji wynika, że głównymi czynnikami, odpowiadającymi za powstanie i rozwój rdzy, są: środowisko i jego oddziaływanie na metal, skład chemiczny stali.

Zniszczenia korozyjne podlegają klasyfikacji według: typów zniszczeń (korozja równomierna i lokalna), mechanizmów powstania zniszczeń (korozja chemiczna i elektrochemiczna) oraz środowiska, jakie oddziałuje na materiał (korozja atmosferyczna, wodna i biologiczna).

Korozja stali nierdzewnej

O ile blacha nierdzewna wykazuje bardzo dużą, wręcz wzorową odporność na działanie czynników powodujących korozję, to należy pamiętać, że nie każdy gatunek stali nierdzewnej sprawdzi się w danym środowisku. Wybór właściwego rodzaju blachy nierdzewnej zawsze powinien być podyktowany warunkami środowiskowymi, jakie będą oddziaływały na elementy z niej wykonane.

Praktyka pokazuje, że w niektórych środowiskach, stal nierdzewna ulega dość gwałtownym procesom niszczenia korozyjnego. Sam rodzaj korozji jest w tym przypadku ściśle uzależniony od konkretnych warunków środowiskowych, jakie oddziaływają na blachy nierdzewne.

Rodzaje korozji stali nierdzewnej

Za odporność stali nierdzewnej na korozję odpowiadają tlenki, które powstają w wyniku kontaktu materiału z czynnikami atmosferycznymi. W pewnych warunkach może jednak dojść do przerwania warstwy ochronnej, w wyniku czego na powierzchni stali mogą zajść procesy korozyjne. W takim przypadku dochodzi do zjawiska korozji wżerowej, w wyniku której na powierzchni materiału powstają miejscowe zniszczenia. Za powstanie korozji wżerowej najczęściej odpowiedzialne są agresywne roztwory chlorków.

Stal nierdzewna może również zostać zaatakowana przez korozję równomierną. Tak jak wskazuje na to nazwa, w tym przypadku rdza uszkadza element równomiernie na całej jego powierzchni. Na działanie korozji równomiernej, szczególnie narażone są elementy poddane działaniu środowiska kwaśnego lub ługów.

Czasami zdarza się, że na powierzchni blachy nierdzewnej, w sposób naturalny lub mechaniczny, dochodzi do powstania szczelin, które znacząco ograniczają dostęp tlenu. W tej sytuacji nie może zajść reakcja, w wyniku której dochodzi do wytworzenia warstwy ochronnej, przez co szczeliny zaczynają być atakowane przez rdzę. Ten rodzaj korozji nazywany jest korozją szczelinową i najczęściej występuje w połączeniach śrubowych lub nitowych.

Autor artykułu: Tekst powstał w oparciu o materiały dostarczone przez Euromixstal

Comments
  1. Patryk Kozioł

    No proszę, myślałem że stal nierdzewna jak nazwa wskazuje jest nierdzewna a tu zonk – niekoniecznie. :-)

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *