Zakres usług geologicznych

Z usług geologicznych korzystamy przede wszystkim wtedy, gdy dochodzi do określania warunków gruntowo-wodnych tam, gdzie stanąć ma nasz przyszły dom. Należy jednak pamiętać, że oferta firm świadczących usługi geologiczne jest znacznie szersza. Przedstawiamy ich zakres.

Co robią firmy geologiczne?

Firmy geologiczne oferują klientom usługi, które są związane z szeroko rozumianym badaniem gruntów i warunków hydrogeologicznych. Są one istotne zarówno dla oceny warunków gruntowo-wodnych, jak i dla bezpieczeństwa planowanych inwestycji budowlanych.

Badania geologiczne umożliwiają stworzenie odpowiedniego projektu fundamentów i uniknięcie nieprzewidzianych trudności w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji obiektu – wyjaśnia ekspert reprezentujący firmę GEOTEST.

Zakres usług geologicznych

Wśród najważniejszych usług geologicznych wymienić należy:

  • terenowe badania podłoża gruntowego – polegają na analizie i rozpoznaniu rodzaju gruntu wraz z jego właściwościami, w czasie badań określa się poziom wód gruntowych, stabilność skarp oraz inne parametry,
  • laboratoryjne badanie gruntu – analiza próbek gruntu i wody podziemnej zebranych na danym terenie, umożliwia geologowi poznanie właściwości mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych pobranych próbek,
  • ekspertyzy geotechniczne na potrzeby zakupu działek – usługa dla osób planujących zakup działki budowlanej, pozwala poznać właściwości hydrologiczne działki, a także określić czy znajdują się na niej grunty, które utrudniają posadowienie budynku; podczas przeprowadzania ekspertyzy uzyskuje się pewność, że działka nie posiada gruntów słabonośnych lub organicznych,
  • sporządzanie dokumentacji geologicznej, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę – kompleksowe badania wymagane do stworzenia projektu budowlanego, w ich zakres wchodzą m.in. opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, a także dodatkowo projekt robót geologicznych oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Poza wyżej wymienionymi podstawowymi badaniami geologicznymi, można skorzystać też z wielu innych usług związanych z wierceniami geologicznymi, odbiorami wykopów czy sprawdzaniem dokumentacji geologicznej ze stanem faktycznym. Ponadto, firmy geologiczne oferują też specjalistyczne konsultacje.

To tylko najważniejsze zadania, które wchodzą w zakres usług geologicznych. Więcej informacji na temat świadczonych usług warto szukać na stronach internetowych firm geologicznych. Warto korzystać z oferty tych najlepszych, z dużym doświadczeniem i świetną opinią.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *