Roboty geotechniczne: rodzaje i zastosowanie różnych technologii w geotechnice

W geotechnice wykorzystywanie specjalistycznych urządzeń jest na porządku dziennym. Bez profesjonalnych sprzętów, ale i nowoczesnych technologii nie byłoby możliwe wykonanie wzmocnienia czy stabilizacji podłoża, a także konsolidacji gruntów. Co więc trzeba wiedzieć o robotach geotechnicznych wykorzystywanych w branży budowlanej?

Kolumny żwirowe KSS

Roboty geotechniczne szeroko opisuje www.keller.com.pl, wśród nich są kolumny żwirowe, które często wykorzystywane są w branży budowlanej. Ich zadaniem jest wzmocnienie i stabilizacja podłoża gruntowego. Kolumny zmniejszają osiadanie fundamentów i usprawniają konsolidację gruntu. Technologia ta ma zastosowanie w wielu warunkach gruntowych, a także podczas wzmacniania nasypów.

Geodreny

Zadaniem geodrenów jest przyspieszenie konsolidacji mocno nawodnionych gruntów z nasypami przeciążającymi. Dzięki nim zostaje umożliwiony wypływ wody z gruntu na powierzchnię. Technologia ta najczęściej znajduje zastosowanie podczas budowy dróg, parkingów czy placów składowych. Wśród zalet geodrenów wymienia się głównie niskie koszty, przyspieszenie konsolidacji gruntów i szybkość wykonania.

Zagęszczanie impulsowe

Zagęszczanie impulsowe to jedna z nowocześniejszych technologii wykorzystywanych w geotechnice. Wzmacnia ona rozluźnione grunty przez ubijanie o charakterze impulsowym. Dzięki temu poprawiają się parametry fizyczne i mechaniczne gruntu. Zmienia się głównie stopień zagęszczenia, ale i ściśliwość. W technologii tej wykorzystywane są profesjonalne urządzenia, które obejmują maszynę podstawową z podwoziem gąsienicowym i element stale ubijający (składa się on z ramy prowadzącej, młota udarowego i stopy uderzeniowej).

Wibroflotacja

Często stosowana jest także wibroflotacja. Najczęściej wykorzystywana jest ona do wzmacniania gruntów sypkich, które mają słabe zagęszczenie, przez co nie można postawić na nich budynków. Do tej technologii wykorzystywany jest specjalny wibrator, który dobierany jest indywidualnie do każdego podłoża. Podwiesza się go na dźwigu lub koparce i rozpoczyna zagęszczanie gruntu przy wykorzystaniu charakterystycznych ruchów posuwisto-zwrotnych.

Iniekcja rozpychająca

Technologia iniekcji rozpychającej koncentruje się na wpompowywaniu w podłoże materiału wypełniającego. Ma to na celu zagęszczenie gruntów niespoistych i wzmocnienie gruntów spoistych czy organicznych. Wśród zalet tej technologii wymienia się głównie trwałość osiąganego efektu zagęszczenia lub wzmocnienia, łagodne wiercenie oraz wykorzystanie przy tym lekkich i niewielkich maszyn.

Ściany szczelinowe

Wśród popularnych technologii geotechnicznych wyróżnić można jeszcze ściany szczelinowe. Stają się one obudową głębokich wykopów, ze względu na trwałość i sztywność materiałów. Grubość takich ścian najczęściej wynosi od 60 do 80 cm. Wykonuje się je z betonu lub żelbetu i formuje w szczelinach w gruncie. Do zalet tej technologii zalicza się głównie krótszy czas realizacji, optymalizację kosztów i niewielki poziom hałasu.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *