Ostrzegawcze znaki drogowe

Pojęcie oraz zakres stosowania znaków ostrzegawczych w Polsce sprecyzowane zostało przez Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Kształt i rozmiar ostrzegawczych znaków

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych określa również wielkość oraz kształt, jaki przybierają znaki ostrzegawcze. Otóż zgodnie z przepisami maja one kształt trójkąta równobocznego z wierzchołkiem do góry. Tu warto jednak wspomnieć o jednym jedynym wyjątku, czyli znaku ”ustąp pierwszeństwa” który nieco swoim kształtem odbiega od tego, jak standardowo wyglądać powinny znaki ostrzegacze (które dokładnie obejrzeć można sobie, wchodząc na te internetową witrynę https://www.znaki-tdc.com/znaki-drogowe-pionowe-ostrzegawcze-sf.html). Charakterystyczne dla tego rodzaju znaków drogowych jest ich żółte tło oraz czerwona obwódka.

Znaki ostrzegawcze – przeznaczenie

Znaki ostrzegawcze powstały po to, aby ostrzegać kierowców o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Ich umiejscowienie zobowiązuje wszystkich uczestników drogowego ruchu do zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania wszystkich zaleceń drogowych przekazywane przez te znaki. Zgodnie z przepisami jakie zawarte zostały w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych, odległość znaku od miejsca potencjalnie niebezpiecznego wynosić powinna:

  • od 150 do 300 metrów w przypadku dróg, na których obowiązuje dopuszczalna prędkość większa niż 60 km/h,
  • do 100 metrów w przypadku dróg, na których obowiązuje dopuszczalna prędkość nie większa niż 60 km/h.

Warto jednak mieć na uwadze, że powyższe zasady nie obowiązują znaku ostrzegawczego A-7, czyli ”ustąp pierwszeństwa”.

W tym przypadku zgodnie z przepisami znak umieszczany jest:

  • w odległości nie większej niż 50 metrów przed skrzyżowaniami prowadzącymi do dróg, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h,
  • w odległości nie większej niż 25 metrów przed skrzyżowaniami prowadzącymi do dróg, na których dopuszczalna prędkość pojazdów nie przekracza 60 km/h.

Bardzo często pod znakami ostrzegawczymi umieszczane są tabliczki informujące o odległości znaku do miejsca potencjalnie niebezpiecznego, którego dany znak dotyczy. Nie da się ukryć, że nasze drogi muszą być regularnie sprawdzane pod kątem stanu jakości znaków, należy co jakiś czas sprawdzać czy nie są zniszczone, wyrwane lub po prostu mocno zabrudzone.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *