Orientacyjne koszty rozbiórki budynku

Rozbiórka budynku często mylnie kojarzona jest z jego wyburzeniem, jednak proces ten polega na przeprowadzeniu całkiem innych czynności. Największą różnicą jest to, że materiał budowlany, z którego zbudowany jest przeznaczony do rozbiórki budynek, może zostać ponownie wykorzystany, o ile jego stan na to pozwala. W przypadku wyburzenia nie ma takiej możliwości, bo budynek ulega całkowitemu zniszczeniu.

Wyburzenia a rozbiórka – kiedy warto zdecydować się na konkretne rozwiązanie?

Wyburzenia praktykowane są najczęściej podczas przygotowywania działek budowlanych pod nowe inwestycje, więc znajdujące się na nich obiekty nie są traktowane jako potencjalne źródło materiałów budowlanych np. starej i nadal cenionej nie tylko przez koneserów sztuki architektonicznego designu cegły lub kilkusetletnich, drewnianych belek. Mają one także miejsce w przypadku nienadających się do zamieszkania oraz stwarzających zagrożenie budynków.

- „Wyburzenia i rozbiórka to całkiem inne czynności, które mają jednak podobne zadanie, czyli usunięcie z działki zabudowań w celu przygotowania gruntu pod nowe inwestycje. Wyburzenie powoduje zniszczenie budynku, a w przypadku rozbiórki mamy do czynienia z „delikatnym” postępowaniem z obiektem, który może posłużyć jako źródło materiałów budowlanych” – wyjaśnia ekspert z firmy MK Explosion z Warszawy.

Rozbiórki i wyburzenia – cel podobny, jednak koszty mogą się sporo różnić!

Rozbiórka budynku to mniej „drastyczne” rozwiązanie, jednak nie zawsze się ono opłaca. Można zdecydować się na taką opcję w przypadku chęci pozbycia się niewielkich nieruchomości, które zostały wzniesione w tradycyjny sposób np. z nadal pięknej i możliwej do ponownego wykorzystania cegły lub drewna, które można z zyskiem odsprzedać. W przypadku innych budynków raczej nie stosuje się rozbiórki, ale od razu przechodzi się do wyburzenia ze względu na oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Choć termin „rozbiórka” i „wyburzenie” nie oznacza tego samego, to zgodnie z prawem budowlanym mogą być stosowane zamiennie. Warto o tym wiedzieć, aby wybrać korzystną dla siebie opcję zarówno pod względem finansowym, jak i czysto technicznym. Na ogólne koszty rozbiórki lub wyburzenia składa się m.in. wielkość, czyli kubatura budynku, rodzaj materiałów, z których został on wzniesiony, zakres prac, a także konieczność posprzątania pozostałego na działce gruzu i wywiezienia go na wysypisko. Trzeba też doliczyć koszt robocizny w przypadku ręcznej rozbiórki, koszt wynajęcia ciężkiego sprzętu oraz inne, często niemożliwe do uniknięcia dodatkowe usługi, które okazują się niezbędne do sprawnego przeprowadzenia prac.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *