Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków

Prawo budowlane zawiera wiele regulacji, które dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. Wytyczne dotyczące ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru zobowiązują do podziału budynku na strefy pożarowe o określonej wielkości. Przegrody oddzielenia pożarowego stanowią specjalne ściany ogniowe o określonej klasie ognioodporności.

Trzeba jednak pamiętać, że w przegrodach tych często znajdują się przepusty instalacyjne, które mogą stanowić przestrzeń łatwego rozprzestrzeniania się ognia. Aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe przejścia instalacyjne należy odpowiednio uszczelnić i zabezpieczyć materiałami, które w przypadku wystąpienia pożaru pęcznieją i zamykają światło przepustu. Dzięki czemu zapobiegają powiększaniu się przestrzeni objętej pożarem.

Jak prawidłowo projektować przejścia instalacyjne?

Tworzenie projektu instalacji musi opierać się na wymogach dotyczących klasy odporności ogniowej EI.  Rodzaj zabezpieczenia zależy też od typu zabezpieczenia instalacji np. rury palne, rury niepalne, kable. Projekt będzie też się różnił zależnie od tego, czy przepust instalacyjny znajduje się w ścianie czy w stropie oraz ich rodzaju. Wykonując plany należy też wziąć pod uwagę poziom wilgotności środowiska, w którym będzie przejście instalacyjne oraz określić maksymalną średnicę zabezpieczanych rur.

Jak zabezpieczać przepusty instalacyjne?

Do zabezpieczeń należą zastosować kołnierze ogniochronne i opaski ppoż,  które uszczelniają przejścia rur z tworzyw sztucznych przez stropy i ściany. Opaska ppoż (https://www.promattop.pl/pl-pl/products/promatstop-w) w formie taśmy jest bardzo wygodna, ponieważ jej długość można idealnie dopasować do średnicy rury i można ją także wykorzystać do zabezpieczania wiązki rur. Dobrym zabezpieczeniem dla rur metalowych są masy ogniochronne, które mogą być stosowane także w przypadku przejść kombinowanych. Przejścia kablowe należy natomiast uszczelniać zaprawą, pianką lub masą ogniochronną w połączeniu z wełną mineralną.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *