Znaczenie rękawic ochronnych w pracach porządkowych

Zgodnie z przepisami BHP prace porządkowe wymagają noszenia odzieży i sprzętu ochronnego, w tym rękawic ochronnych. Stosowanie się do zasad bezpiecznej pracy zmniejsza lub całkowicie wyeliminowuje zagrożenia związane z wykonywaniem danych czynności. Jakie rodzaje rękawic są dostępne i przed czym dokładnie chronią? Sprawdź, jeśli zatrudniasz pracowników do przeprowadzania prac porządkowych lub sam zajmujesz się dbaniem o czystość!

Rodzaje rękawic ochronnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej wyróżnia się trzy kategorie rękawic ochronnych:

  1. Kategoria I: rękawice stosowane w warunkach minimalnego ryzyka. Zapewniają podstawowy poziom ochrony. Zabezpieczają przed powierzchniowym uszkodzeniem naskórka, działaniem łagodnych środków chemicznych, w tym środków czyszczących oraz temperaturą do 50 stopni Celsjusza. Ta grupa rękawic obejmuje rękawice do prac porządkowych, gospodarczych i domowych.
  2. Kategoria II: rękawice stosowane w warunkach średniego ryzyka, czyli wszędzie tam, gdzie ryzyko nie jest klasyfikowane jako niskie ani jako wysokie. Zapewniają średni poziom ochrony, głównie przed chemikaliami i uszkodzeniami mechanicznymi, jak również przed ciepłem i zimnem do 100 stopni Celsjusza. Są wykorzystywane głównie przy pracach przemysłowych.
  3. Kategoria III: rękawice stosowane w warunkach wysokiego ryzyka. Zabezpieczają przed poważnymi urazami oraz zapewniają ochronę w sytuacjach zagrożenia życia. Są stosowane m.in. w pracach z wykorzystaniem pilarki łańcuchowej, z promieniowaniem jonizującym czy ze środkami chemicznymi o wysokim stopniu agresywności.

„W centrum naszego zainteresowania znajdują się rękawice z I kategorii. Obejmują one rękawice wykonane z gumy, lateksu, winylu czy nitrylu. Nadają się do wielu zastosowań i są produkowane w wielu rozmiarach. Dzięki temu zapewniają komfort ich noszenia oraz wygodę wykonywania prac. Są odporne na łagodne chemikalia i dostępne w opakowaniach zbiorczych” – mówi nasz rozmówca z hurtowni Hurtowniachemiczna.com, specjalizującej się w sprzedaży chemii profesjonalnej i sprzętu do sprzątania.

Rola rękawic ochronnych

Jak już wspomnieliśmy, rękawice ochronne chronią przed łagodnym uszkodzeniem naskórka, działaniem łagodnych środków chemicznych i przed temperaturą nieprzekraczającą 50 stopni Celsjusza. Pozwalają na wykonywanie prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym na:

  • zamiatanie pomieszczeń,
  • mycie okien, drzwi, grzejników, lamperii, ścian, podłóg, sufitów,
  • zamiatanie chodników, placów i parkingów,
  • sprzątanie śmieci i opróżnianie kontenerów,
  • grabienie liści itp.

Rękawice ochronne umożliwiają sprawne i bezpieczne wykonywanie obowiązków bez ryzyka narażenia dłoni na działanie różnych szkodliwych czynników. Zdecydowanie poprawiają komfort pracy. Są przydzielane bezpłatnie przed pracodawcę, pod warunkiem obejmowania stanowiska pracy związanego z przeprowadzaniem prac porządkowych. Należy stosować je zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją dołączoną do opakowania.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *