Wpływ odpadów budowlanych na środowisko

Budowa to nie tylko konstrukcja i stawianie bloków, to również znaczący wpływ na środowisko. Wycinka drzew, likwidacja trawnika, wgniatanie powierzchni, wykopywanie rowów oraz hałas, to tylko niektóre z czynników wpływających na środowisko. Jednym z najbardziej niebezpiecznych elementów są odpady budowlane.

Wpływ budowy na środowisko

Zjawiska zachodzące w strukturach gospodarczych nieustannie wpływają na przekształcanie środowiska i jego zasobów. Budownictwo to sektor gospodarki, który doprowadza do uszczuplania zasobów surowcowych i przestrzeni.

Podczas prac budowlanych człowiek ingeruje w środowisko dokonując zmian naturalnego kształtu terenu. Usuwa szatę roślinną, wyrównuje grunt, robi wykopki, zniekształca krajobraz i narusza poziom wód gruntowych. W czasie budowy powoduje uciążliwy hałas i wibracje. Ponadto budowa wiąże się z produkcją materiałów budowlanych przy użyciu wydobywanych, przerabianych i wykorzystywanych surowców naturalnych.

Odpady budowlane

Plac budowy to miejsce przechowywania szkodliwych substancji, odpadów i wyrobów, takich jak gruz ceglany, tynk, beton, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, szkło okienne, materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne oraz pozostałości po pracach remontowych, budowlanych i rozbiórkowych, które można zakwalifikować do odpadów budowlanych. W polskim prawie funkcjonuje wiele przepisów regulujących likwidację i recykling pozostałości po placach budowy. Firma realizująca projekt budowlany ma obowiązek usunąć szkodliwe elementy. Niestety zdarzają się sytuacje, w których pozostawione są one bez opieki.

Wpływ odpadów budowlanych

Niewywiezione odpady budowlane mają bardzo zły wpływ na środowisko naturalne. Według przeprowadzonych badań, w roku 2015 wytworzono aż 818,4 tys. ton odpadów – 569,6 tys. ton zostało poddanych recyklingowi, 105,5 tys. ton unieszkodliwiono, 16,6 tys. ton zdeponowano na specjalnie do tego celu przygotowanych składowiskach odpadów natomiast 4,1 tys. ton zostało unieszkodliwione termicznie. Pozostałe odpady zostały tymczasowo zmagazynowane.

Pozostawione po placach budowy odpady budowalne nie tylko oszpecają pejzaż, ale, jak każda ingerencja człowieka w środowisko oraz wszystkie dokonywane przez człowieka zmiany w kształcie terenu, niesie za sobą także negatywne skutki dla ekosystemu. Bardzo niebezpieczne są m.in. odpady budowlane posiadające w składzie różne substancje chemiczne. Pozostawione same sobie sprawiają, że substancje te zaczynają wsiąkać w ziemię. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby przy okazji każdej budowy korzystać z usług firm zajmujących się profesjonalnym wywozem i recyklingiem odpadów budowalnych. Takie firmy, jak np. firma Gruz Sawo, posiadają wszystkie niezbędne narzędzia do tego żeby powierzony im gruz oraz odpady zostały skutecznie zutylizowane.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *