Sposoby zabezpieczania ogrodzeń przemysłowych i wojskowych

Niektóre z zakładów produkcyjnych i przemysłowych oraz obiekty wojskowe pełnią bardzo ważną, strategiczną funkcję. Z tego powodu wymagają skutecznej ochrony przed wejściem na ich teren osób niepożądanych. Ma to na celu zabezpieczenie obiektów przed sabotażem, bądź kradzieżą istotnych informacji lub materiałów. Oto kilka rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa ważnych obiektów.

Systemy napłotowe

Systemami napłotowymi nazywamy urządzenia montowane bezpośrednio na ogrodzeniu w celu zabezpieczenia go przed próbami sforsowania – na przykład przejścia ponad nimi lub wycięcia otworu. W zależności od modelu, zasada działania tych systemów opiera się na piezoelektrycznych detektorach, akcelerometrach lub innym zastosowaniu zjawisk fizycznych, które wyczuwają drgania na ogrodzeniu. Jeśli ogrodzenie zostanie naruszone, sygnał z czujnika zostaje przekazany do centrali, gdzie poddawany jest on analizie. Ma to na celu uniknięcie fałszywych alarmów, które mogą zostać wywołane przez warunki atmosferyczne (np. silny wiatr) bądź poruszenie ogrodzenia przez zwierzęta. Szeroki wybór urządzeń z tej kategorii znajdziemy w ofercie firmy ATLine.

Bariery mechaniczne

To podstawowe zabezpieczenie, stosowane on lat i wciąż cieszące się bardzo dużą popularnością. Zadaniem bariery mechanicznej jest utrudnienie lub całkowite uniemożliwienie intruzowi przedostania się na chroniony teren. Podstawowym rodzajem bariery jest drut kolczasty, wytwarzany z dwóch lub trzech pomniejszych, spiralnie skręconych drutów. Na tak otrzymany gruby przewód montowane są krótsze zwoje, których nie da się obrócić lub przesunąć.

Ich ostre końce są wyprostowane, dzięki czemu mogą poważnie zranić osobę próbującą sforsować barierę. Rozwiniętą i jednocześnie dużo groźniejszą wersją drutu kolczastego jest drut ostrzowy. Wytwarzany się go z taśmy stalowej, w której wycięte zostały ostrza o długości od 20 do 30 centymetrów. Zaliczany jest on do tak zwanych zapór agresywnych, które podczas próby sforsowania powodują głębokie rany w ciele intruza. Z tego powodu jego stosowanie ograniczone jest przede wszystkim do zabezpieczania obiektów o najwyższym stopniu zagrożenia, między innymi terenów wojskowych, lotnisk, więzień. W niektórych krajach niedozwolone jest używanie go do zabezpieczania fabryk i magazynów o charakterze cywilnym.

Bariery

Do tej kategorii zaliczamy systemy wykonywane z elektronicznych elementów, których zadaniem jest informowanie o wszelkich próbach sforsowania ogrodzenia. Przykładem jest bariera podczerwieni. System ten składa się z nadajnika oraz odbiornika, zainstalowanych naprzeciwko siebie wzdłuż linii ogrodzenia. Nadajnik emituje wiązkę podczerwieni, która odbierana jest przez fotodiodę znajdującą się wewnątrz odbiornika. Jeśli wiązka zostanie przerwana, bariera wysyła sygnał, który następnie jest analizowany, podobnie jak w przypadku systemów napłotowych w celu uniknięcia fałszywego alarmu. Na podobnej zasadzie, choć z wykorzystaniem innej technologii, działają bariery mikrofalowe.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *