Kiedy należy mieć zezwolenie na wymianę okien i drzwi?

Wymiana okien i drzwi nie zdarza nam się często, dlatego wiedza na temat przepisów dotyczących tych działań, nie jest powszechna. Warto jednak wiedzieć, czy przeprowadzane przez nas prace wymagają zgłoszenia, a może sprawa jest na tyle poważna, że będziemy musieli uzyskać zezwolenie. Wiedza na ten temat może uchronić nas przed stratą czasu, a nawet przed dodatkowymi kosztami.

Nie jest do końca prawdą, iż wymiana okien i drzwi w naszym własnym domu lub mieszkaniu jest naszą prywatną sprawą. Sytuacja ma się trochę inaczej w przypadku domów jednorodzinnych, inaczej rozpatrywana jest w budynkach wielorodzinnych. Inne jest także podejście do wymiany stolarki, jeśli łączy się ona ze zmianą wymiarów lub kształtów otworów okiennych i drzwiowych.

Zmiana wielkości lub kształtu

Wymiana okien i drzwi w budynku – jeśli nie następuje ingerencja w obiekt budowlany, polegająca np. na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych lub drzwiowych – nie jest rozumiana wedle obowiązujących przepisów o prawie budowlanym, jako roboty budowlane. W takiej sytuacji wymiana okien lub drzwi nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia organom administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku, gdy wymiana okien lub drzwi oznacza ingerencję w obiekt budowlany (np. inwestor będzie chciał powiększyć okna czy drzwi lub je zabudować), wówczas mowa jest już o remoncie lub przebudowie. To samo dotyczy sytuacji zmiany lokalizacji okien lub drzwi. Według prawa w zależności od zakresu robót konieczne jest ich zgłoszenie w odpowiednim organie lub też złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Jak to wygląda w praktyce?

– „Wymiana okien, np. drewnianych na plastikowe czy aluminiowe, jeżeli nie prowadzi do zmiany ich wielkości lub kształtu, w przypadku domu jednorodzinnego nie wymaga żadnych zgłoszeń. Jeśli chcemy wymienić okno na drzwi balkonowe (czyli powiększyć je w pionie), niezbędne jest zgłoszenie robót wraz z projektem. Wystarczy ono również w przypadku wstawienia okna dachowego lub zamurowania istniejącego otworu bez zmiany konstrukcji dachu”. – podpowiada ekspert z firmy Plastixal, która jest polskim producentem okien i drzwi z PCV i aluminium.

Wspólnota mieszkaniowa i obiekty zabytkowe

Trochę inaczej sprawy mają się w przypadku budynków wielorodzinnych. Planując wymianę okien w budynku wielorodzinnym musimy najpierw przekazać do zarządu spółdzielni lub wspólnoty pismo zawierające wykaz planowanych robót. Właściciel nie ma też dowolności w zakresie wyboru koloru ram – elewacja budynku musi mieć spójny wygląd.

Specyficzną sytuacją jest przeprowadzanie wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do tego rejestru. Oryginalna stolarka, tak jak cały budynek czy obszar, ma również status zabytku. Jej wymiana wymaga uzgodnień ze służbami konserwatorskimi. W tych sytuacjach stosuje się zarówno przepisy prawa budowlanego, jak i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ponieważ oba te akty wzajemnie się uzupełniają.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *