Jak zabezpieczyć halę przed korozją?

Korozja to niezamierzone, stopniowe niszczenie się metali, które powstaje w wyniku chemicznego, bądź elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Jest to zjawisko groźne szczególnie w przypadku konstrukcji budowlanych wykonanych ze stali, takich jak hale. Jego konsekwencje mogą być katastrofalne, dlatego warto odpowiednio zabezpieczyć halę, aby zapewnić jej użytkownikom bezpieczeństwo.

Powody korozji

Duży wpływ na proces niszczenia metalu mają nie tylko woda, ale również gleba i powietrze. W wyniku reakcji chemicznych zachodzących w metalu, następuje pokrycie jego powierzchni tlenkiem o właściwościach znacznie pogarszających jego funkcjonalność i zmieniających jego właściwości.

-Żeby właściwie zabezpieczyć stalową konstrukcję przed korozją, należy stosować cynkowanie ogniowe. Udowodniono bowiem, że to jedna ze skuteczniejszych metod zabezpieczeń antykorozyjnych – radzi nasz rozmówca reprezentujący firmę PROFIX.

Metody zapobiegania korozji

Proces korodowania można zahamować poprzez zastosowanie odpowiednich metod. Dzięki nim możliwe jest przedłużenie żywotności produktów. Z powodu korozji stal traci bowiem swoje parametry techniczne, kruszeje, a także stopniowo ulega degradacji. Jest to groźne szczególnie w przypadku konstrukcji stalowych.

Aby zapobiec korozji hal opartych na konstrukcji ze stali, trzeba:

  • dobrać właściwe materiały konstrukcyjne, jak najmniej skomplikowane kształty profili, sposób łączenia elementów konstrukcji oraz rozwiązania konstrukcyjne, które zapobiegać mają gromadzeniu się cieczy,
  • unikać możliwości spiętrzania naprężeń i przegrzewania lokalnego,
  • stosować inhibitory korozji, czyli substancje powodujące znaczne ograniczenie szybkości korozji; mogą być anodowe bądź katodowe,
  • stosować ochronę elektrochemiczną, która polega na katodowej elektrolitycznej bądź galwanicznej ochronie,
  • używać organicznych powłok ochronnych, takich jak lakiery czy tworzywa sztuczne oraz powłok metalicznych anodowych, które mogą być nakładane przez zanurzenie w ciekłym metalu lub poprzez natryskiwanie roztopionego metalu na chronioną powierzchnię.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *