Czy wyciągarki linowe należy rejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego?

Ze względów bezpieczeństwa urządzenia techniczne oraz wszelkiego typu instalacje trzeba rejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego. Na czym polega taka kontrola i w jakiej formie jest prowadzona? Czy wciągarki linowe podlegają jej w równym zakresie? Sprawdź, które przepisy cię obowiązują.

Działalność UDT

Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją państwową powołaną dekretem z dnia 26 października 1950 roku. Aktualnie funkcjonuje na mocy Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Celem nadrzędnym jest oczywiście zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno podczas produkcji, jak i eksploatacji urządzeń technicznych (a są nimi także wciągarki linowe). Jednak zadania statutowe UDT obejmują również szereg innych działań. Należą do nich testy, badania, ekspertyzy, ale też szeroko pojęta edukacja. Obejmuje ona kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz akcje informacyjne propagujące szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Formy dozoru technicznego

Kontrola bezpieczeństwa rozpoczyna się już na etapie projektowania, następnie produkcji, dalej użytkowania, w końcu utylizacji. Nie ma wszakże potrzeby, aby wszystkie maszyny poddawać tym samym procedurom. Rozmaite urządzenia, w tym wciągarki linowe, podlegają dozorowi technicznemu w różnym stopniu. Istnieją trzy jego formy:

  • dozór pełny (obejmuje zgłoszenie do UDT, badania odbiorcze, okresowe i doraźne)
  • dozór ograniczony (wymagana rejestracja, badania odbiorcze i doraźne)
  • dozór uproszczony (tylko na etapie projektowania i produkcji, nie wymaga zgłoszenia)

Warto pamiętać, iż żadna kontrola nie zwalnia z odpowiedzialności za stan techniczny, a także użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem czy wymaganiami eksploatacyjnymi.

Wciągarki linowe – urządzenia transportu bliskiego

Wciągarki linowe stanową typ cięgników i jak wszystkie urządzenia dźwignicowe, podlegają dozorowi technicznemu. Jego zakres zależy od typu maszyny. Te o napędzie elektrycznym jednofazowym i udźwigu do 1000 kg objęte są dozorem uproszczonym. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o wciągarki napędzane ręcznie do 2000 kg. Oznacza to, że nie trzeba rejestrować ich w UDT i po dopuszczeniu do sprzedaży nie wymagają okresowych badań technicznych. Należy jednak posiadać pełną dokumentację wciągarki (certyfikaty, instrukcję obsługi, dziennik konserwacji). Dodatkowo konserwację przeprowadzać mogą jedynie osoby z uprawnieniami.

Więcej na stronie http://emaks.pl/wyciagarki-linowe-podnosniki-1.html, w tym wciągarki linowe MSW Motor Technics o różnym udźwigu.

Napisz Odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *