Aranżacja a projektowanie wnętrz

Dwa określenia, które często używane są zamiennie. Czy jednak oznaczają to samo? Zadaliśmy to pytanie architektce wnętrz z warszawskiej pracowni Projekt MIMO. Projektantka wyjaśnia, że potocznie te dwa zwroty bywają utożsamiane ze sobą, jednak, w praktyce projektowej, profesjonaliści zazwyczaj jednak wyraźnie je rozróżniają. Projekty wnętrz to jedno, a aranżacja – drugie. Na czym więc polegają różnice?

Zasadnicza różnica to, według naszej rozmówczyni, zakres pracy.

Pracownie projektowe na ogół mają w swej ofercie zarówno usługę aranżowania, jak i projektowania wnętrz. W tym pierwszym przypadku mówimy o szybszej, mniej inwazyjnej i tańszej metodzie na wprowadzenie zmian we wnętrzach. Natomiast projektowanie wnętrz to już usługa szersza, obejmująca kilka etapów.

W przypadku samej aranżacji, określanej również jako zmiana wystroju, zazwyczaj opracowywane są pojedyncze pomieszczenia. Czasem jedno, dwa lub sporadycznie kilka. Nie jest to jednak przeważnie całościowa „rewolucja” w domu lub mieszkaniu. Co ważne, przy tej usłudze nie ingeruje się w układ ścian, ani w żadne instalacje lokalowe. Nie ma w tym przypadku „ciężkich” robót budowlanych związanych z wyburzaniem, budowaniem ścian, czy zmianami miejsca otworów w ścianach. Klient, który wybiera usługę aranżacji, otrzyma propozycję delikatnych zmian ustawienia funkcjonalnego pomieszczenia. Przeznaczenie wnętrza pozostanie bez zmian, natomiast charakter i styl mogą zostać zupełnie odmienione poprzez dobór nowej kolorystyki, materiałów, lamp czy dodatków. Projektant zaproponuje odpowiednie meble dopasowane do obranej stylistyki.

Jeśli natomiast zleceniodawca pragnie zmian gruntownych, ingerujących w układ ścian i instalacji (elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, teletechnicznej itp) to wchodzimy już w zakres projektu wnętrz. W tym przypadku opracowaniu podlega całościowo mieszkanie lub dom. Przeprojektowywany jest często układ funkcjonalny pomieszczeń oraz ich przeznaczenie i wzajemne zależności. Jeśli to konieczne ściany lub ich fragmenty są burzone lub stawiane od nowa, można zmienić np położenie otworów drzwiowych. Wiąże się to ze zmianami w instalacjach, a te są przeważnie schowane w ścianach, więc nie uniknie się w tym przypadku „brudnych” prac rozbiórkowych i budowlanych. Sam proces powstawania projektu, jak i jego późniejsze realizowanie są bardziej rozłożone w czasie niż w przypadku samej aranżacji wnętrz.

Projektowanie wnętrz przebiega etapowo. Po początkowych spotkaniach, na których omawiane są potrzeby, oczekiwania i upodobania klienta, ale także jego budżet, następuje koncepcyjna faza projektu. Spośród paru wariantów wybierana jest najlepsza koncepcja, która będzie podlegać dalszemu opracowaniu. Będzie uszczegóławiana i modyfikowana. Gdy faza koncepcyjna zostanie zakończona, projektant na jej bazie stworzy projekt wykonawczy. Składają się nań rysunki, które będą niezbędne ekipie lub ekipom wykonującym prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe. Na podstawie projektu wykonawczego architekt wnętrz wyliczy również ilości materiałów i elementów wykończeniowych, które trzeba będzie zamówić. W projekcie zostaną również uwzględnione wszystkie robione „na wymiar” meble i elementy wyposażenia wnętrz.

Na koniec, gdy wykonawcy wkroczą już na plac budowy, architekt, jeśli tak uzgodniliśmy, będzie pełnił nadzory autorskie i dbał o realizowanie prac zgodnie z projektem, oraz z harmonogramem.

Mamy nadzieję, ze udało nam się wyjaśnić, że dwa określenia, które często utożsamiamy, oznaczają dwie zupełnie różne usługi, zarówno jeśli chodzi o zakres, czas i cenę pracy.

Artykuł powstał we współpracy z Projekt MIMO – warszawską pracownią zajmującą się projektowaniem wnętrz.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *