3 rzeczy, które najczęściej wymagają naprawy w podestach ruchomych

Awarie podestów ruchomych zdarzają się co jakiś czas. Niektóre są wynikiem eksploatacji sprzętu, a inne błędu ludzkiego. W związku z różnymi zdarzeniami są części urządzenia, które najczęściej wymagają naprawy. Warto przyjrzeć się przyczynom awarii.

Awarie podestów ruchomych – z czego wynikają?

Mimo tego, że egzaminy UDT na operatorów podestów ruchomych zawierają wytyczne dotyczące ich użytkowania w zakresie możliwego udźwigu czy rozłożenia ciężaru podnoszonych materiałów oraz ilości osób, które mogą jednocześnie znajdować się na platformie roboczej, to ciągle zdarza się, że wytyczne te są pomijane, zapominane czy co gorsza ignorowane. Dlatego zanim powierzy się komuś obsługę urządzenia trzeba mieć pewność, że ma nie tylko wiedzę, ale potrafi ją wykorzystać w praktyce. Wytyczne mogą dotyczyć również kolejności sprawdzania wszystkich elementów wyposażenia, a także układu kierowniczego czy hydraulicznego przed rozpoczęciem pracy.

Jeśli wszystkie czynności wykonywane są według instrukcji, to awaria wynikająca z zużycia sprzętu zostanie natychmiast wykryta. Odpowiednie instrukcje muszą być wykonane po zakończonej pracy przez operatora podestów ruchomych. Białystok jest miastem, gdzie wielu przedsiębiorców wykorzystuje w swoich pracach wynajęte podesty ruchome. Wszystko odbywa się na zasadzie wzajemnego zaufania. Firma wynajmująca dba o konserwację sprzętu i ma nadzieję, że jest on właściwie eksploatowany przez dzierżawcę. Mimo wszystko awarie, jak i zużycie części są nieodzowną częścią pracy konserwatora podestów ruchomych.

Układ hydrauliczny – wycieki, które uniemożliwią prowadzenie prac

Jak w każdym pojeździe, tak i w podeście ruchomym bardzo istotne znaczenie ma układ hydrauliczny. Jeszcze przed pracą operator zawsze sprawdza, czy nie ma żadnych wycieków płynu hydraulicznego. Jeśli tak się zdarzy konieczne jest znalezienie źródła wycieku i jego naprawa. Jednak przy takiej awarii wiadomo już, że konieczne jest podstawienie nowego sprzętu na budowę czy w inne miejsce, gdzie wykorzystywany był podest ruchomy.

Podnoszenie i opuszczanie platformy roboczej

Pomimo, że przed rozpoczęciem pracy operator podestów ruchomych sprawdza wszystkie mechanizmy zabezpieczające, to może się okazać, że wskutek niedbalstwa platforma straci swoją stabilność i możliwość bezpiecznego manewrowania. W takiej sytuacji konieczne jest skorzystanie z awaryjnego opuszczania platformy podestu ruchomego. Jeśli i to zabezpieczenie nie zadziała trzeba wezwać pomoc i dodatkowy sprzęt, dzięki któremu możliwe będzie bezpieczne ściągnięcie pracowników. Dopiero wtedy, po jej opuszczeniu możliwe jest sprawdzenie stanu platformy i wysięgnika.

Takie awarie mogą wynikać z nieprzestrzegania wytycznych producenta, co do maksymalnego obciążenia platformy, np. przy transporcie materiałów budowlanych, jak i nierównomiernego rozłożenia ciężaru na platformie. Bardzo niebezpieczna jest awaria zamknięcia platformy. Jeśli nie zauważył jej operator podczas oględzin, to powinien zauważyć ją pracownik, który ma wykonywać pracę na wysokości i przerwać w związku z tym wykonywanie pracy. Wszystkie drobne usterki i większe awarie muszą być zgłaszane do firmy, która zajmuje się wynajmem podestów ruchomych w Białymstoku.

Wymiana ogumienia

Bardzo istotne podczas pracy jest sprawdzanie przed jej wykonywaniem stanu ogumienia w podeście ruchomym. Jeśli wymaga ono wymiany to trzeba to zrobić bezzwłocznie. Zbyt szybkie zużywanie się bieżnika poniżej minimalnej normy może być związane z niewłaściwą eksploatacją podestu ruchomego przez pracownika. Również praca w nierównym terenie sprzyja szybszemu zużyciu opon. Przy pracy należy również pamiętać, by zachować bezpieczną odległość od skarp czy załamań terenu.

Wytyczne dotyczące użytkowania podestów ruchomych mogą być skierowane do konkretnych branż, które wykorzystują je w swojej pracy. Każdy operator ma się obowiązek z nimi zapoznać. Dzięki temu można uniknąć przynajmniej tych awarii i napraw, które wynikają z zaniedbania. Korzystanie z regularnie serwisowanego sprzętu nie ochroni przed jego awarią, jeśli jest niewłaściwie eksploatowany.

Napisz Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *